Integritetspolicy

Trexium Group AB
Västberga Allé 50
126 30 Hägersten
Tel 08 – 602 06 00
Organisationsnummer 556184-9919

Trexium använder personuppgifter i den löpande verksamheten. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi behandlar, hur och varför de behandlas, samt hur du själv kan påverka vår behandling.

Personuppgifter finns i våra datorer, på våra servrar samt i de externa system vi använder för kommunikation, administration, bokning och bokföring. Personuppgifter kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för.

Policyn trädde i kraft den 25 maj 2018.

Definition av personuppgift och personuppgifts­behandling

En personuppgift är någon typ av information som direkt eller i kombination med annan data kan kopplas till en nu levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är postadress, personlig e-postadress och telefonnummer.

Med personuppgiftsbehandling menas bland annat ändring, lagring, radering och spridning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Prodoc Svenska KB. För ärenden kring personuppgiftshantering hänvisar vi till personuppgift@prodoc.se

Varför vi hanterar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kunna leva upp till de åtaganden och avtal vi har gentemot våra kunder, samt för att utveckla och förbättra vår leverans i form av tjänster, service, information och kommunikation.

Vi motiverar vår behandling utifrån en rättslig grund. Det kan vara att vi behöver uppfylla ett avtal gentemot dig. Den lagliga grunden kan också vara att du givit ditt samtycke till att ta emot information, exempelvis nyhetsbrev, från oss. Vi lutar oss också mot att det kan finnas ett berättigat intresse för oss att kontakta dig.

Som registrerad i våra system är det alltid möjligt att avsäga dig fortsatt personuppgiftsbehandling, såvida vi inte har en rättslig förpliktelse att fortsätta behandlingen.