Ny VD på Reachtech

Från och med 1 jan 2024 tillträder Daniel Scandurra posten som Verkställande Direktör för Reachtech AB. Reachtech är ett av bolagen i Trexium Group AB, där även Prodoc Svenska och Modern IT ingår. Reachtech är ett renodlat service- och tjänstebolag med 12 kontor från söder till norr i landet. Organisationen består ett fyrtiotal erfarna tekniker som hjälper uppdragsgivare med allt inom print- och produktionsmaskiner, konferensteknik och tekniskt IT-stöd.

”Reachtech ska bli en av de starkaste aktörerna på den svenska marknaden när det kommer till fältservice. Redan idag utför Reachtech med sin kvalificerade kompetens ca 20 000 ärenden per år från Malmö i syd till Umeå i norr, och vi hoppas att affären växer ännu mer då det finns en stor efterfrågan­­. Daniel Scandurra kommer med sitt driv, sin kompetens och erfarenhet av affärsutveckling bli en viktig kugge i att utveckla bolaget vidare.”

Jonas Wennersten

CEO Trexium Group AB

Daniel Scandurra gör en koncernintern förflyttning från rollen som Head of Operations i Trexium Group AB, till att från och med 1 januari 2024, bli VD för Reachtech AB.

”Reachtech är ett fantastiskt bolag med 750 års samlad kompetens inom Office Print och Production Print-maskiner. Efterfrågan växer dessutom inom områdena mötesteknik och on-site IT-tjänster. Behovet av fältservice växer i takt med att många IT-leverantörer väljer att centralisera sina IT-leveranser och skala ner på fältservicen. En oberoende fältservice-organisation som kan arbeta åt flera olika uppdragsgivare fyller en viktig plats i ekosystemet. Jag kommer att bidra med affärsutvecklingen av bolaget, träffa kunder, uppdragsgivare och partners. Målet är att vi ska bli ännu bättre att nå ut till de aktörer som har behov av kvalitativ fältservice.”

Daniel Scandurra

VD Reachtech AB (från och med 1 jan 2024)

De tidigare operativa ledarna av Reachtech, Jan Bengtsson och Hans Stadigs kommer att vara en viktig del av bolagets ledning med fokus på det operativa arbetet i form av personal, kunder och uppdrag.

Frågor besvaras av:

Jonas Wennersten, CEO Trexium Group AB

Epost: jonas.wennersten@trexium.se

Mob: +46 76 548 06 99


Daniel Scandurra, VD Reachtech AB (från och med 1 jan 2024)

Epost: daniel.scandurra@trexium.se

Mob: +46 76 548 06 99

 

Fakta Reachtech

Reachtech är din lokala servicepartner med människan och tekniken i fokus

Reachtech är ett renodlat service- och tjänstebolag med kontor över hela landet. Idag är vi ett fyrtiotal tekniker som hjälper uppdragsgivare med allt inom print- och produktions-maskiner, konferensteknik och tekniskt IT-stöd. Tillsammans har vi många hundra års erfarenhet och specialistkompetens inom service.

 

Fakta Trexium

Trexium Group samlar sina bolag kring gemensam affärsidé, vision, kultur och värdegrund. Våra bolag erbjuder en rikstäckande service och supportorganisation. Med eget lager och logistikcentrum hjälper vi våra kunder att frigöra tid och kraft till sin kärnverksamhet. Den övergripande positionen på marknaden är att fokusera och dra nytta av det som är gruppens styrkor – Vårt erbjudande inom tjänster av print, workflow och mötesrumsteknik och kontorsnära IT.  Med en spetskompetens inom konsultation, projektledning, support, utveckling, förvaltning och logistik erbjuder vi en behovs- och rikstäckande organisation av tjänster inom det som övergripande brukar benämnas ”Workplace”.