Resultaten av våra NPS-undersökningar visar att vi är på rätt spår

Våra undersökningar visar att vi fortsätter att förbättra och utveckla verksamheten i en positiv riktning. Både kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet har ökat.

Vi använder metoden Net Promotor Score (NPS) som är den globalt mest använda metoden att mäta lojalitet med. Skalan går från -100 till maximalt +100

Medarbetarnöjdheten har ökat, från NPS: +37 (2020) till NPS +55 (2021)

Kundnöjdheten har ökat från NPS: +54 (2020) till NPS +60 (2021)

Resultatet av våra insatser visar både högre medarbetarnöjdhet och nöjda kunder. Redan nu har vi en unik kultur inom bolagen, men beslut har tagits att investera ytterligare i välmående och hälsa genom ett antal hälsofrämjande insatser inom temat ”Må bra!- Prestera bättre!”.

Vi fortsätter att implementera och följa vår värdegrund i alla våra bolag. Vi är Långsiktiga, Engagerade, Kompetenta och Kundorienterade.