Staffan Dahlgren ny styrelseordförande

Staffan Dahlgren tar över stafettpinnen som Styrelseordförande för Trexium Group. Staffan efterträder Pär Arvidsson som styrelseordförande.

Pär har under det senaste året med holdingbolaget Trexium Group lagt grunden för gruppen med dotterbolagen Prodoc, Modern IT samt förvärvet av Reachtech AB. Pär kommer att fortsätta att bidra i styrelserummet som ledamot och Head of M & A för Trexium.

Rekryteringen av Staffan kommer att tillföra stor kompetens i syfte att säkerställa Trexium Groups fortsatta resa mot de strategiska målen, genom att ytterligare stärka vårt erbjudande av tjänster och service till våra kunder.

Staffan Dahlgren har mångårig erfarenhet från IT- och finansbranschen. Staffan är starkt entreprenörsdriven och är bland annat grundare och tidigare VD i Bradata AB. Det senaste decenniet har han varit aktiv med förvärvsuppdrag, VD-uppdrag och styrelseuppdrag, främst inom IT-branschen.

Trexium Group står inför i en mycket intressant framtid där det ska bli kul och spännande att driva styrelsearbetet för att möta upp marknadens krav och fortsatt bli den ledande aktören på marknaden

Trexium Group AB:s styrelse består i dagsläget av Staffan Dahlgren (Styrelseordförande) Pär Arvidsson (Ledamot) samt Gustaf Plyhm (Ledamot).

Trexium Group

”Vi skapar arbetsglädje genom att säkerställa en problemfri vardag för våra kunder och användare”

Visionen grundas på en tilltro på att en glädjefylld personal i sin tur skapar goda förutsättningar för arbetsglädje på arbetsplatser, ett tillstånd under vilket både de egna bolagens och kundernas medarbetare presterar bättre. Trexium Group samlar sina bolag kring gemensam affärsidé, vision, kultur och värdegrund.

Våra bolag erbjuder en rikstäckande service och supportorganisation. Med eget lager och logistikcentrum hjälper vi våra kunder att frigöra tid och kraft till sin kärnverksamhet. Den övergripande positionen på marknaden är att fokusera och dra nytta av det som är gruppens styrkor – Vårt erbjudande inom tjänster av print, workflow och mötesrumsteknik och kontorsnära IT.  Med en spetskompetens inom konsultation, projektledning, support, utveckling, förvaltning och logistik erbjuder vi en behovs- och rikstäckande organisation av tjänster inom det som övergripande brukar benämnas ”Workplace”.