VD-skifte i Trexium Group AB

Nuvarande VD Patrik Holmström lämnar i samförstånd med styrelsen sin befattning i Trexium Group. Patrik har under sina två år tillsammans med styrelse och ägare jobbat med en långsiktig strategi och påbörjat en utvecklingsresa för koncernen. Styrelse, ägare, ledningsgrupp och personal tackar Patrik för hans insatser och önskar honom stort lycka till i framtiden. Styrelsen har beslutat att tillsätta nuvarande CFO, Jonas Wennersten, till tf VD för koncernen. 

”Jonas med sin tidigare bakgrund som CFO och VD kommer att tillföra en strategisk dimension och mycket strukturkapital, initialt med extra stort fokus på koncernens processer och system.” 
(Staffan Dahlgren, Styrelseordförande Trexium Group)

Ledningsgruppen för bolaget är i övrigt intakt och arbetet med vår utvecklingsresa genomförs enligt plan. 

Om du har frågor, vänligen kontakta ledningsgruppen eller styrelseordförande för mer information. 

Staffan Dahlgren, Styrelseordförande Trexium Group AB
070 183 22 39
staffan.dahlgren@trexium.se

Jonas Wennersten, tf VD Trexium Group AB
070 592 38 03
jonas.wennersten@trexium.se

Pär Arvidsson, CCO Trexium Group AB
070 373 25 30
par.arvidsson@trexium.se

Daniel Scandurra, Head of Operations Trexium Group AB
076 548 06 99
daniel.scandurra@trexium.se 

Staffan Udde, Marknads- och Kommunikationschef Trexium Group AB
073 082 74 65
staffan.udde@trexium.se