Vi välkomnar Reachtech till Trexium!

Trexium Group samlar sina bolag kring gemensam affärsidé, vision, kultur och värdegrund. Den övergripande positionen på marknaden blir att fokusera och dra nytta av det som är gruppens styrkor – service, support, utveckling och förvaltning. Det vill säga tjänster som övergripande brukar benämnas ”Workplace”.

Trexium Groups gemensamma och övergripande vision: 

”Vi skapar arbetsglädje genom att säkerställa en problemfri vardag för våra kunder och användare” 

Visionen grundas på en tilltro på att en glädjefylld personal i sin tur skapar goda förutsättningar för arbetsglädje på arbetsplatser, ett tillstånd under vilket både de egna bolagens och kundernas medarbetare presterar bättre 

Välkommen Reachtech!

Reachtech är ett renodlat service- och tjänstebolag med kontor över hela landet. Ett fyrtiotal tekniker hjälper uppdragsgivare med allt inom print och dokumenthantering, konferensteknik och tekniskt IT-stöd. 

För att fortsätta utveckla bolaget sökte man efter en stark samarbetspartner. Efter att ha utvärderat potentiella partners, deras långsiktighet och framtida satsningar insåg Reachtech att Trexium Group var en ”perfect match”. Sedan november 2021, ingår Reachtech i Trexium Group. 

De ansvariga för Reachtech kommer att fortsätta driva bolaget. Som medlem i Trexium Group får Reachtech tillgång till fler gemensamma resurser.

-        Reachtech kommer att fortsätta precis som vanligt. En stor möjlighet kommer är att vi kan fokusera mer på affärsutveckling och därmed bygga ännu starkare relationer med våra kunder.

Trexium Groups intressen och långsiktiga strategier är helt i linje med Reachtech. Samarbetet leder till att vi fortsätter utveckla bolaget och vår långsiktiga satsning.

-        Tillsammans kommer vi att fortsätta utveckla vårt erbjudande till marknaden. För att på sikt ha marknadens bredaste nationella täckning av servicetekniker, med högkvalitativ utförd service med stort engagemang, för våra partners och kunder. Vi är våra partners "fötter på marken", eller som man säger i IT-världen, "on site service". 

Reachtech

Reachtech är ett renodlat service- och tjänstebolag med kontor över hela landet. Idag är vi ett fyrtiotal tekniker som hjälper uppdragsgivare med allt inom print- och produktions-maskiner, konferensteknik och tekniskt IT-stöd. Tillsammans har vi flera hundra års erfarenhet och specialistkompetens inom service. Teknik, service och nöjda kunder ligger oss varmt om hjärtat! Reachtech har verksamhet på följande orter: Eskilstuna, Falun, Gotland, Jönköping, Linköping, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås.

Läs mer på www.reachtech.se

 

Kontakt för frågor eller samtal om Trexium Group

Pär Arvidsson, Styrelseordförande

Tel: +46 70 373 25 30

Epost: par.arvidsson@trexium.se