We are Trexium

Koncernen Trexium Group AB (tidigare Prodoc Svenska AB) har funnits på den svenska marknaden sedan det grundades 1976. 

Den huvudsakliga verksamheten bygger på affärssegmenten Print & Workflow, Mötesrumsteknik (Collaboration) samt närliggande affärsområden som kompletterar och stärker gruppens konkurrenskraft. Under det senaste årtiondet har en kärna av operativa medarbetare har hela tiden utgjort en del av ägarkollektivet.

Visionen grundas på en tilltro på att glädjefylld personal i sin tur skapar goda förutsättningar för arbetsglädje på arbetsplatser, ett tillstånd under vilket både egna och kundernas medarbetare presterar bättre.

”Vi skapar arbetsglädje genom att säkerställa en problemfri vardag för våra kunder och användare.”

Vår Affärsidé är att via vår rikstäckande service- och supportorganisation med eget lager- och logistikcentrum hjälper vi våra kunder att frigöra tid och kraft till sin kärnverksamhet. Detta genom att säkerställa funktionella, effektiva och problemfria dokument- klient- och kommunikationstjänster där kund, användare, miljö, service och funktion är i fokus.

”Vi är dom som gör det vanliga ovanligt bra!”