Om oss

CSR & Sponsring

Vi är ett samhällsengagerat företag

Genom medveten och genomtänkt sponsring vill Prodoc göra det vi kan för att ta vårt ansvar. Vi fokuserar och hjälper till inom områden där vår sponsring kan få social, miljömässig och ekonomisk betydelse.

Vi Lirare

Stiftelsen Vi Lirare har genom sina ambassadörer en unik erfarenhet och kunskap inom fotboll i allmänhet och svensk fotboll i synnerhet.

Vi Lirare är en oberoende kraft som står utanför alla klubb- och organisationsgränser. Syfte och mål är att i alla sammanhang stå upp för den goda kraften som kan sammanfattas i Fair Play, Respekt för varandra och Älska vår sport.

Alla ambassadörer har allsvensk erfarenhet och de flesta med landslags- och proffsmeriter. Stjärnorna i vårt emblem symboliserar alla de titlar våra ambassadörer erövrat. 

Varje år delas ett stipendium ut till en person, förening eller organisation som på ett avgörande sätt agerat förebild avseende fair play, respekt för varandra samt kärleken till sporten fotboll.

Vi Lirare

Barncancerfonden

Trexium har under många år varit bidragare till Barncancerfonden, som är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning.

Allt sammantaget med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet: Att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.

Barncancerfonden